گزارش برگزاری چهارمین همایش نواندیشی دینی
 با محوریت خانواده و زنان

چهارمین همایش "نواندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان" با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها) در تاریخ 27/9/90 از ساعت 8:50 صبح الی 17:30 در محل دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار مولوی با حضور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر شعبانی، دبیرعلمی همایش سرکار خانم دکتر علم الهدی، و دبیر اجرایی همایش جناب آقای دکتر رسولی و جمعی از اندشیمندان، اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

تعداد مقالات دریافتی و روند داوری و انتخاب مقالات به صورت ذیل می باشد:

· تعداد کل چکیده مقالات دریافتی در این همایش 238 چکیده .

· تعداد چکیده مقالات پذیرفته شده و چاپ شده 120 چکیده.

· تعداد کل اصل مقالات دریافتی 84 مقاله.

· تعداد مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی 27 مقاله.

· تعداد مقالات پزیرفته شده به شکل پوستر 43 مقاله.

 برگزار کنندگان:

ـ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
ـ پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
ـ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها


حمایت کنندگان: 

- دفتر مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

- معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

- پژوهشگاه زنان و خانواده دانشگاه الزهرا (س)

- اداره زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

- شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب اسلامی

- مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره)

- سازمان بسیج اساتید

- دفتر مطالعات زنان قم

- جامعة المصطفی(ص) العالمیة

- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

- دانشگاه سوره

- دانشگاه شاهد

- دانشگاه امام صادق (ع)

- دانشگاه علامه طباطبایی

- مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربیت مدرس

 


پوستر

نشانی دبیرخانه چهارمین همایش نواندیشی دینی:

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
تلفکس: 29902363

پست الکترونیک:
hamayesh@sbu.ac.ir
http://hamayesh.sbu.ac.ir