دبیرخانه همایش نواندیشی دینی

از کلیه اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می نماید که نکات ذیل را در تدوین مقالات لحاظ نمایند:

1. رعایت مراحل اساسی روش تحقیق( مقدمه، چارچوب نظری متن و نتیجه گیری)
2. دارا بودن خلاقیت ، نوآوری ، ارزش افزوده، قوت استدلال و تحلیل
3. تناسب با نیازهای علمی - فکری جامعه اسلامی (کاربردی بودن)
4. مقاله باید حاوی چکیده ای در حدود 150 کلمه و کلید واژه ای حداکثر 10 کلمه باشد. در چکیده، موضوع،ساختار و نتیجه اصلی مقاله می بایست ذکر شده باشد.
5. نـام و نام‌خانوادگـي، ميزان تحصيلات، رتبـه علمـي دانشگـاهـي، نشاني، کدپستي و شماره تلفن خود را ذکر کنيد؛
6. مقاله حداکثر در 20 صفحه و به صورت فایل word ارسال شود.

دانلود فرم مشخصات شرکت کنندگان

 

مقالات ارسالي توسط استادان صاحب‌نظری که کمیته علمی همایش در زمينة موضوع هر مقاله معین می نماید مورد ارزیابی قرار گرفته و در جلسه کمیته علمی همایش تصميم‌گيري نهايي در مورد چاپ مقالات برتر صورت مي‌گيرد. درضمن مقالات ارسالي برگردانده نمي‌شود.

پوستر