گزارش مراسم افتتاحیه چهارمین همایش نواندیشی دینی

افتتاحیه چهارمین همایش نواندیشی دینی در ساعت 8:50 صبح روز یکشنبه مورخ 27/9/1390 در محل تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید بهشتی با حضور رئیس دانشگاه، تشکیل شد.


 در این مراسم پس از تلاوت قران کریم و استماع سرود جمهوری اسلامی، دبیر همایش سرکار خانم دکتر علم‌الهدی گزارش مختصری از روند برنامه‌ریزی و اجرای همایش ارائه دادند.

سخنران بعدی این مراسم دکتر شعبانی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود . رئیس دانشگاه ابتدا از نهاد مقام معظم رهبری و دکتر علم الهدی، رئیس پژوهشکده خانواده و دکتر رسولی، دبیر اجرایی این همایش به جهت اختصاص چهارمین همایش نواندیشی دینی به موضوع مهم و راهبردی «خانواده و زنان» و برگزاری همایش تشکر کرد.

دکتر شعبانی با توجه به وقت محدود خود و ضرورت رعایت وقت، به طرح چند سوال کلیدی در این حوزه در ارتباط با ضرورت نواندیشی دینی در مسائل خانواده از زاویه آموزش عالی پرداخت. ایشان با اشاره به تاثیر علوم و فناوری های نوین در تحولات اجتماعی و از جمله در خانواده، به بیان ضرورت مطالعه‌ای آینده‌نگر در این خصوص پرداخت.

دکتر شعبانی اظهار داشت: سرعت یکی از ویژگی های فناوریهای نوین است و در همه ابعاد به خصوص در بعد اشتغال امری تاثیرگذار است. ضمن اینکه در جهان امروز مشاهده می‌شود که گرایش نه چندان مطلوب غالب بر جوامع، تسلط اقتصاد بر فرهنگ و سنت است. رئیس دانشگاه تأمل در معایب و مزایای این گرایش را ضروری دانست و پرسید: آیا این یک روند خوشایند است؟ تأثیر این روند بر سایر مولفه‌های حیات بشری و از جمله مسائل خانواده و جنسیت چیست؟

دکتر شعبانی با نگاه به برخی از واقعیات ملموس و کمی آموزش عالی گفت: درحال حاضر، 50% دانشجویان ما را خانم ها تشکیل داده‌اند و همچنین در برخی از رشته ها در دانشگاه شهید بهشتی 94% ورودی‌های دانشجویی را خانم ها تشکیل می‌دهند. این رشد جمعیت دانشجویی زنان بی‌تردید از جنبه‌هایی حسن تلقی می‌شود و ریشه در برخی تحولات اجتماعی- فرهنگی دارد. با این حال، بشر امروز برای طی موفقیت‌آمیز مسیرهای کاری خود، لازم است در همه زمینه‌ها دست به برنامه‌ریزی بزند. بنابراین، لازم است این رشد کمی از منظرهای دیگری هم مورد بررسی قرار گیرد. یکی از موضوعات بسیار مهم در این خصوص موضوع اشتغال دانش‌آموختگان و بهره‌وری آموزش عالی است که با توجه به اینکه درصدی از بانوان به دلایل مختلف وارد بازار کار نمی‌شوند، این رشد را می‌توان از این منظر یک آسیب به شمار آورد. زنان امروز هم مسئولیت اجتماعی و شغلی و هم مسئولیت خانواده را بر دوش می‌کشند و این امر بسیاری از معادله‌های زندگی سنتی را بر هم می‌زند و در سطح اجتماع نیز مسائل نوپدیدی را به وجود می‌آورد و در نتیجه مسئله‌ای است که نیازمند نواندیشی دینی است. به نظر می‌رسدکه برنامه‌ریزی در این خصوص با ملاحظه معیارهای دینی در دانشگاه و در بازار کار ضروری باشد. ضمن اینکه فرهنگ‌سازی‌ گسترده در نسل جوان نیز اقدامی شایسته است.

رئیس دانشگاه با نگاه به نقش مکمل زن و مرد در زندگی اظهار داشت: همان‌طور که دنیای سنتی تک‌قطبی مردسالار دیروز مطلوب نبود، شکل‌گیری و ظهور دنیای تک‌قطبی زن‌سالار در آینده نیز مطلوب نخواهد بود. در چنین جهانی، مفهوم خانواده تغییر خواهد کرد و توزیع نقش‌ها در خانواده نیز متحول خواهد شد.

به هر روی، موضوع این هم‌اندیشی آن اندازه اهمیت دارد که می‌توان آن را در زمره موضوعات دارای اولویت کشور دانست که نیازمند نگاهی استراتژیک و راهبردی است و از جمله رسالت‌های این همایش ارائه الگوی دقیقی از خانواده اسلامی و تدوین یک برنامه راهبردی برای ترویج این الگو در جامعه دانش‌بنیان امروز است.

من با تأمل اندکی که در این موضوع داشتم و با توجه به تأثیرگذاری زیربنایی خانواده بر همه ابعاد جامعه و از جمله بر کارکرد دانشگاه‌ها و آموزش عالی لازم می‌بینم متخصصان این حوزه به این موضوع با نگاهی راهبردی بنگرند و به نوبه خود یکی از سرمقاله‌های نشریه آیینه دانشگاه را به بررسی و تأمل در این موضوع اختصاص خواهم داد.

پس از سخنرانی رئیس دانشگاه سه مقاله با عناوین « بررسی تأثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملی و دینی جوانان»، «تفکر: مولفه‌ای مغفول در برنامه‌های توانمندسازی زنان» و بررسی رابطه عامل محافظت‌کننده دینداری با خطرپذیری در نوجوانان» ارائه شد.

سخنران کلیدی نشست افتتاحیه چهارمین همایش نواندیشی دینی،  دکتر صادق آیینه وند استاد دانشگاه تربیت مدرس بودند که به مقایسه جایگاه و شأن اجتماعی زنان در دوران پیامبر اکرم تا دوران امیرالمومنین علی (ع) با دوران اموی و عباسی پرداخته و با توجه به مستندات و شواهد تاریخی معتبر، زنان را در دوره اول دارای مسئولیت‌های اجتماعی متناسب با خود دانستند و شروع سلب مسئولیت اجتماعی از زنان را در دوران اموی و ادامه آن را در دوران عباسی دانستند.

 

 

 

پوستر